Prometna dozvola vam je istekla, policija poziva da odjavite vozilo

Prometna dozvola vam je istekla, policija poziva da odjavite vozilo 25

U Hrvatskoj postoji više od 1000 motornih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana

Kako bi izbjegli prekršajne sankcije, Policijska uprava istarska poziva građane da odjave vozila kojima je istekla valjanost prometne dozvole.

Postaje prometne policije Pula-Pola (grad Pula i okolne općine) tako javlja kako je uvidom u njihovu evidenciju isteka valjanosti prometnih dozvola uočeno više od 1000 vozila. Na području nakon isteka roka od 30 dana od dana proglašenja kraja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj postoji više od 1000 (1029) motornih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, koja vlasnici nisu u zakonskom roku odjavili u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji.

Shodno tome, vlasnike vozila podsjećamo na obvezu pridržavanja odredbi čl. 250. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je propisano kako je vlasnik vozila dužan odjaviti vozilo ako ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole.

Vlasnik registriranog vozila može odjaviti vozilo, a uz zahtjev za odjavu mora priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila i vratiti registarske pločice, odnosno priložiti potvrdu tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da su registarske pločice i prometna dozvola zadržane ili poništene.

Također, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli, a u roku od 30 dana dužan je odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo.

Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su novčane kazne i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 90 eura, za pravne ili fizičke osobe obrtnike od 660 do 1990 eura, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 190 do 660 eura.

Ujedno skrećemo pozornost kako se pojavljuju određeni problemi kod kupoprodaje motornih vozila, te iz tog razloga želimo vlasnike vozila podsjetiti i na Zakonske odredbe kako je u slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Napominju da se sklapanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila prodavatelj i dalje u službenim evidencijama MUP-a RH vodi kao vlasnik vozila sve dok se vozilo ne odjavi u službenim evidencijama nadležne policijske uprave ili postaje, ili dok ga novi vlasnik ne registrira na svoje ime.

Stoga, u cilju smanjenja broja vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole, ali i u cilju izbjegavanja prekršajnih sankcija, pozivamo vlasnike vozila da izvrše odjave tih vozila. Napominjemo, kako vozilo osim vlasnika može odjaviti i njegov opunomoćenik.