driveteam.hr

SUŠAK PROMET d.o.o.

Marina Tartaglie 14, Zagreb
 

OIB: 34211565874

MB: 02584476

Račun: Raiffeisen banka Austria d.d.

Žiro račun:  HR8424840081105283476
Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Tel: +385 99 851 5622

Redakcija driveteam.hr
driveteam@driveteam.hr

Marketing
marketing@driveteam.hr