Sve tajne EGR ventila, zašto je važan?

Sve tajne EGR ventila, zašto je važan?

Kod svih današnjih benzinskih i dizel motora možemo primijetiti EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventil koji se koristi za preciznu regulaciju sagorijevanja smjese zraka i goriva te samim time dolazi do veće ekonomičnosti i smanjenja CO2…

EGR ventil služi kako bi u smjesu svježeg zraka i goriva uveo manju ili veću količinu ispušnih plinova, ovisno o režimu rada motora. Pomoću toga dolazi do regulacije sagorijevanja smjese i ponovne obrade dijela ispušnih plinova.

Sve tajne EGR ventila, zašto je važan? 1

EGR ventil radi suprotno kod benzinaca i dizelaša. Kod dizela je prilikom rada na „ler gasu“ potpuno otvoren i može povratiti i do 50 % ispušnih plinova u komoru za sagorijevanje. Prilikom povećanja snage i okretaja on se u potpunosti zatvara. Za promjenu, kod benzinaca EGR je potpuno zatvoren na leru i polako se otvara s povećanjem okretaja, zbog mogućnosti samozapaljenja smjese.

Kada dolazi do kvara?

EGR ventil podložan je kvaru upravo zbog svoje zadaće vraćanja ispušnih plinova, koji dovode do začepljenja. Tako začepljeni ventil može ostati u otvorenom ili zatvorenom načinu rada, što može rezultirati nepravilnim radom motora i smanjenjom isporukom snage.

Sve tajne EGR ventila, zašto je važan? 2
foto: privatni album

Više je načina kako su se proizvođači odlučili za regulaciju rada EGR ventila, to je prije svega preko vakuuma ili samim postavljanjem elektromotora na njega, što dovodi do skupljeg popravka i veće mogućnosti za kvar.