Scania Hrvatska isporučila nova 2 primjerka P 320 XT sa komunalnom nadogradnjom za Nevkoš

Scania Hrvatska isporučila nova 2 primjerka P 320 XT sa komunalnom nadogradnjom za Nevkoš 25

Scania nastavlja sjajnu godinu, isporuka kamiona sa Stummer komunalnom nadogradnjom…

Još dvije nove Scanije P 320 XT sa Stummer komunalnom nadogradnjom tvrtke O-K-TEH d.o.o. isporučene su za vinkovački Nevkoš d.o.o.

Scania Hrvatska isporučila nova 2 primjerka P 320 XT sa komunalnom nadogradnjom za Nevkoš 26

Tvrtka brine o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih zelenih površina.