Carinska uprava nabavila novi mobilni RTG uređaj

carina rtg volvo

Carinska uprava koristeći sredstva Programa Unije HERCULE III 2014.-2020., nabavila je mobilni rendgenski uređaj za skeniranje prijevoznih i prijenosnih sredstava i robe u vrijednosti 14 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost nabavljenog RTG-a iznosi 14.060.000,00 kn (s PDV-om), a od ukupnog iznosa troška projekta, 72 % sredstava financirano je iz EU programa (10.123.200,00 kn), dok je nacionalno sufinancirano 28 % (3.936.800,00 kn).

Uređaj je trenutno smješten na najvećem cestovnom graničnom prijelazu – Graničnom carinskom uredu Bajakovo (GP prema Republici Srbiji) gdje je, danas, 13. svibnja 2021., izvršena i službena primopredaja od strane isporučitelja tvrtke Securitas Hrvatska d.o.o., a s kojom je nakon što je proveden otvoreni postupak javne nabave i temeljem javne procedure odabira, sklopljen ugovor o isporuci predmetnog uređaja.

carina rtg volvo

Ravnatelj Carinske uprave, Mario Demirović, prilikom primopredaje RTG-a na GCU Bajakovo naglasio je: „Rendgenski uređaj NUCTECH MT1213DE, ugrađen na podvozje teretnog vozila za brze promjene lokacije rada, nabavljen je za potrebe učinkovitog nadzora i zaštite vanjske istočne granice EU, s ciljem provođenja mjera nadzora korištenjem novih, modernih tehnologija te otkrivanja i sprječavanja krijumčarenja različitih vrsta roba te suzbijanja nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima kako EU tako i Republike Hrvatske.

Tako se na GCU Bajakovo u prosjeku na mjesečnoj razini obradi u uvozu, izvozu i provozu ukupno oko 60.000 carinskih deklaracija (oko 700.000 na godišnjoj razini te naplati oko 170 milijuna kn carinskih davanja) te u prosjeku na godišnjoj razini preko ovoga graničnog prijelaza prometuje oko 7 milijuna putnika, oko 2 milijuna osobnih vozila, 400.000 teretnih vozila i 70.000 autobusa, itd.

Nastavno na gore iznesene podatke, razvidno je kako se u odnosu na opseg prometa roba i putnika na ovom najznačajnijem cestovnom pravcu, koji povezuje Aziju i Europu i koji se nalazi se na tzv. Balkanskoj ruti, može očekivati i vrlo visoki stupanj rizika od pokušaja unosa u Europsku uniju i RH i krijumčarene robe.

S tim u vezi, provođenje mjera carinskog nadzora u kontinuitetu zahtjeva 24-satnu angažiranost carinskih službenika koji, provodeći ciljane mjere analize i selektivne kontrole te koristeći različite vrsta uređaja i operativne tehnike, otkrivaju neprestano nove modalitete i pokušaje kršenja propisa iz nadležnosti Carinske uprave.

carina rtg volvo

Nova, neinvazivna i sofisticirana tehnologija, kao što je ovaj RTG uređaj, pridonijet će još boljim rezultatima i efikasnosti u radu carinskih službenika a ujedno djelovati i kroz preventivni segment suzbijanja i sprječavanja krijumčarenja različitih vrsta roba.

Nadamo se kako će Carinska uprava uspješno i nadalje aplicirati i koristiti raspoložive financijske instrumente EU -a jer je i do sada u istome bila vrlo učinkovita.

Za naglasiti je kako je od ulaska RH u EU Carinska uprava je ukupno ugovorila projekata u iznosu od 273 milijuna kn (227 milijuna EU sredstva i 46 milijuna nacionalno). Do ulaska u EU Carinska uprava je ugovorila projekata u iznosu od 240 milijuna kn, što ukupno za pretpristupni period i period članstva u EU čini iznos od preko 510 milijuna kn.“

Član uprave Securitas Hrvatska d.o.o. Damir Dobrina rekao je: ‘Namjena nabave mobilnog rendgenskog uređaja je zaštita vanjske istočne granice EU, kako bi se pronašle čak i vrlo male zalihe skrivenih cigareta, droga, alkohola, lijekova i tvari čiji je promet zabranjen i ograničen. U odnosu na posljednju varijantu, na ovom RTG uređaju napravljen je totalni redizajn interijera i eksterijera, s maksimalnim naglaskom na komfor i udobnost rada carinskih službenika. Radni prostor operatera u kabini je znatno veći’.

Moramo istaknuti kako smo, unatoč golemom utjecaju pandemije COVID-19 na svjetsku proizvodnju, isporuke dobavljača i međugranična kretanja, uspjeli ispoštovati vrlo zahtjevne obveze prema Naručitelju kao i rokove isporuke na što smo vrlo ponosni…

Obzirom na kapacitete, ljudstvo i prije svega rezultate koji su iza nas, smatramo da Carinska uprava može računati na pouzdanog partnera u daljnjem djelu ugovora koji je pred nama.

Tome u prilog govori i činjenica da Securitas Hrvatska ima ogromno iskustvo u implementaciji sustava za zaštitu granica u okviru velikog projekta s MUP-om, s realizirane 3 faze stacionarnih sustava i 4 u fazi implementacije, te dvije isporuke mobilnih sustava (prikolica).

Foto: carina.gov.hr