Beokran se pojačao sa stilom, Volvo FH500HP 8×2 uz Palfinger nadogradnju za nove radne uspjehe

Beokran se pojačao sa stilom, Volvo FH500HP 8×2 uz Palfinger nadogradnju za nove radne uspjehe

Specijalistu za transport i manipulaciju teškim teretima, tvrtki Beokran d.o.o., isporučen je novi model Palfinger “heavy-duty” dizalice PK 135.002 TEC 7… Radi se o Palfinger dizalici s osam hidrauličnih produžetaka dohvata 19,4 m i dodatnim hidrauličnim produžetkom ili “fly-jibom” PJ190E koji produžuje vertikalni dohvat na 35 m. Na četveroosovinac montirana je kombinacija sedlo i demontažni