Kada smijete trubiti i u kojim situacijama je to kažnjivo?

Truba trubljenje sirena automobil zakon

Samo u nužnim situacijama, ako se gleda Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Kako god, probajte što manje trubiti…

Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno precizira kad smijete upotrijebiti sirenu na vozilu. Kako prenosi revija HAK, njihova uporaba bi trebala prestati s prvim sumrakom, odnosno noću.

Donosimo dva zakonska članka koji reguliraju zvučne i svjetlosne signale u prometu.

Članak 76. propisuje:

(1) Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ukoliko bi postojala opasnost od prometne nesreće, kad taj znak ne bi bio dan,

2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila,

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan i uzak zavoj ili prije dolaska na prijevoj, na kojima je teško mimoići se.

(2) Vozač je dužan zvučni znak upozorenja svesti na nužnu mjeru.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Članak 77. decidirano navodi:

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) u slučajevima iz članka 76. stavka 1. ovoga Zakona, vozač u pravilu, umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Taj znak može upotrijebiti i u naselju prije pretjecanja drugog vozila.

(2) Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti.

(3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera.

Za kraj možemo samo reći, kako sve veće gužve i nesavjesna vožnja pojedinaca, stvaraju nervozu kod sudionika u prometu. No, probajte ostati smireni, koliko god je to moguće i korištenje trube svedite na minimum.