Kia prva na svijetu razvila pametni mjenjač – tehnologija mijenjanja brzine s obzirom na prometne uvjete!

Kia prva na svijetu razvila pametni mjenjač - tehnologija mijenjanja brzine s obzirom na prometne uvjete!

Automobilska grupacija Hyundai-Kia nedavno je objavila da je kao prva na svijetu razvila pametni mjenjač (ICT Connected Shift System), koji pomoću predviđanja informacijsko komunikacijske tehnologije automatski mijenja u optimalnu brzinu s obzirom na situaciju u prometu… Kia namjerava ovu novu tehnologiju koristiti kod svojih budućih modela. Tijekom procesa razvoja sustava predali su oko 40-ak patentnih