Scania Hrvatska nudi opciju i ugradnju SMART 2 pametnog tahografa nove generacije

Scania Hrvatska nudi opciju i ugradnju SMART 2 pametnog tahografa nove generacije 25
Foto: Scania

Nova EU regulativa nalaže nove tahografe za sve kamione i autobuse u prekograničnom prometu.

Scania tako pruža provjereno pouzdanu uslugu zamjene i baždarenja novog tahografa. Zadržite kontrolu nad svojom flotom i u Scania servis centrima rezervirajte termin za zamjenu tahografa.

Do kad imate vremena?

Najkasnije do 31. prosinca 2024., tahografi nove generacije moraju biti ugrađeni u sva teretna vozila N2 i N3 kategorije te u autobuse M2 i M3 kategorije kojima se obavlja međunarodni prijevoz, a koja imaju ugrađene analogne tahografe i digitalne tahografe.

Dok će najkasnije do 21. kolovoza 2025., u sva teretna vozila N2 i N3 kategorije te u autobuse M2 i M3 kategorije kojima se obavlja međunarodni prijevoz, a koja imaju ugrađene pametne tahografe prve generacije.